top of page
Historie

16- og 1700 tallet
Fra Hvaltjern, Varsjøen og Heia renner Varåa.  Langs denne
åa lå et av Fet kommunes tidligste og største industrier.  På
1600 og 1700 tallet ga sager og kverner mange arbeidsplasser
her.


1800 tallet
Rundt år 1850 hørte det ca. 40 bebodde plasser og gårder til
bruket. Varåbruket var eid av forskjellige Christiana-borgere
og handelshus opp gjennom hundreårene.  Grosserer Hans
Gulbrandsen solgte ut flere av gårdene på 1800 tallet.  I 1873
kjøpte grosserer og senere konsul Anders O.
Haneborg bruket.  Han skapte ny og stor virksomhet langs
Varåa.   Tidlig i 1880 åra bygde han et tresliperi i Trollhølet. I
år 1890 bygde han et tresliperi nederst i Varåa. Det er dette
som er avbildet (teglesteinshuset-sliperi i dag mølla).

 

1900 tallet
I 1906 solgte A.O. Haneborg bruket til Thorvald Moss. Fet
Kommune kjøpte deretter Varåbruket. Kommunen beholdt
skogeiendommene, men solgte unna gårdene og plassene. Arnt
Julius Quille kjøpte industrianleggene med fallrettigheter i
1916. Han startet i 1919 mølle nederst i Varåa, i det gamle
tresliperiet. Senere startet han også metallverksted. Warå
Mølle AS som mølle og kornmottak ble drevet fram til og med
2008.

 

I dag
Bedriften eies nå av 4 generasjon Quille: Morten Quille

bottom of page