Mer info

Megler

Grindvold eiendom AS er på vegne av "Grunneierne" for Warå Mølle med tilstøtende eiendommer engasjert for å selge område avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel 2018-2030. 

 Utkast til beregninger av BRAS prising må sees på som et generelt grunnlag og enes om underveis om det blir blokkbebyggelse, rekkehus eller eneboliger.

Alle hendvendelser vedrørende salg av eiendommene skal rettes til:

Grindvold eiendom AS v/Lisa R. Grindvold -Telefon 90 54 49 56

MELD DIN INTERESSE