top of page
Om prosjektet

Varåa Brug ble omgjort til Varåa Mølle med oppstart i 1920 som etter hvert fikk navnet Warå
Mølle AS. Kornordningen opphørte i 1995 og mølla sto i en fase hvor man valgte å tenke helt
nytt. I 2002 begynte tanken å melde seg om transformering. Første møte i 2008 med
daværende ordfører Lisbeth Lofthus Gabrielsen ble transformeringen luftet. 03.11.2010 ble
første dokument, en mulighetsstudie stillet til kommunen for å materialisere tanken.
Initiativet kom fra Warå Mølle AS som fikk bistand fra Furuset Byggeservice AS ved Jan
Lillejord.

Etter hvert opplevde kommunen dette som et interessant initiativ som luftet tanken med å
utvide området til flere grunneiere rundt Warå Mølle AS, da med tanke på en helhet. Warå
Mølle gikk da til omkringliggende dagens grunneiere hvor tomten var tilknyttet til fra 1862.
Alle grunneiere var positive til dette og 12.12.12 kl. 12.00 signerte eiendom Sandbo og Warå
Mølle AS den første kontrakten. Etter dette ble det utarbeidet og signert fortløpende for
resterende 5 tomter som i fellesskap med daværende Fet Kommune og etter råd var
sannsynligvis en øvre grense med tanke på område.


Deretter ble det formelt et samarbeid med Fet Kommune hvor det ble signert en
samarbeidsavtale med Fet Kommune 02.05.2016. Mellom grunneierne ble det signert
grunneieravtale 01.09.16. Avtalene gjelder til områdereguleringplanen er endelig vedtatt.

Av offentlige tiltak foregår det det for tiden en prosess med ny Glommakryssing, konsekvens
utredning av Kongsvingerbanen og en kommunal Kulturminneplan som ventes vedtatt og
offentliggjort våren og sommeren 2020.


Av andre prosesser er Ring 4 og hurtigtog av en helhetlig interesse.
Gjeldende Kommuneplan for området vedtatt i Fet Kommune (Link):


https://kartutside.lillestrom.kommune.no/planinnsyn/?plan=0227_02272018&layers=2

bottom of page