top of page

WARÅ

MØLLE

En spennende mulighet for boligutviklere som vil være med på å etablere et nytt område i den nye storkommunen Lillestrøm.

WARÅ MØLLE

OM EIENDOMMENE

Grunneierne har i form av samarbeidsavtale fått godkjennelse til fremtidig boligutvikling for Warå Mølle med tilstøtende eiendommer. Kommunen har avmerket dette B17 som et satsningsområde for 150 boliger (småhusbebyggelse).

Politikerne ønsker å bevare Svingen stasjon

DETALJER

Antall eiendommer

Størrelse

Total størrelse

Foreslått boenheter

7

ca.50 mål

15.000 m2 bolig

150 boliger

WARÅ MØLLE

HISTORIE

16- og 1700 tallet

Fra Hvaltjern, Varsjøen og Heia renner Varåa. Langs denne åa lå et av Fet kommunes tidligste og største industrier. på 1600 og 1700 tallet ga sager og kverner mange arbeidsplasser her.

1800 tallet

Rundt år 1850 hørte det ca. 40 bebodde plasser og gårder til bruket. Varåbruket var eid av forskjellige Christiania-borgere og handelshus opp gjennom hundreårene. Grosserer Hans Guldbrandsen solgte ut flere av gårdene på 1800 tallet. I 1873 kjøpte grosserer og senere konsul Anders O. Haneborg bruket. Han skapte ny og stor virksomhet langs Varåa. Tidlig i 1880 åra bygde han et tresliperi i Trollhølet. I år 1890 bygde han et tresliperi nederst i Varåa.

1900 tallet

I 1906 solgte A.O. Haneborg bruket til Thorvald Moss. Fet kommune kjøpte deretter Varåbruket. Kommunen beholdt skogeiendommene, men solgte unna gårdene og plassene. Arnt Julius Quille kjøpte industrianleggene med fallrettigheter i 1916. Han startet i 1919 mølle nederst i Varåa, i det gamle tresliperiet. Senere startet han også metallverksted. Varå Mølle AS drives fortsatt som mølle og kornmottak.

bottom of page